Anasayfa
Listeller
Kültür Turizmi
Doğa Turizmi
Kış Turizmi
Yaz Turizmi
Etkinlikler
Moni ?

Kültür Turizmi
Popüler Yerler
Seyahat Planları

Şehre hakim yüksek bir tepe üzerine inşaa edilen Kastamonu Kalesi özellikle saat kulesinden bakıldığında tüm heybetiyle muhteşem bir görüntü sunar.Kale […]

1869 yılında 13 yaşından küçük yetim, kimesiz çocuklara sanat öğretmek amacıyla ıslahane olarak kurulmuştur türünün ilk örneklerindendir.

Şehir merkezine 18  km mesafede, Kasaba  Köyü’nde bulunmaktadır.  Kitabesinde: M.1366  yılında Candaroğlu  Hükümdarı Emir Mahmut  Bey tarafından yaptırıldığı  anlaşılmaktadır. 

Kırkçeşme Mahallesi,Tekke Sokağı’ndabulunmaktadır. Etrafıduvarlarla çevrili açıkhaldedir. Bitişiğinde,devrinde önemli ve sayılıolan kütüphanelerindenbiri bulunmaktadır.Şeyh Ahmet EfendiM.1777 yılındaKastamonu’dadoğmuştur.

Kastamonu Yavuz SelimMahallesi’nin TürbeSokağı’ndadır.Vakıflar idaresinceşahsa satılan bahçeniniçindedir. Bina, kesmetaştan 8 köşeli ve ikikatlı olarak yapılmış,üzeri taş sivri külah ileörtülmüştür

Cami M.1675 tarihindenönce yapılmıştır. Yaptıranbelli değildir.Moloz taşındanharçla inşa edilmiştir.Çatışı ahşap üzerinekiremitlidir. Camininkuzey ve batısına bitişiktürbelerden dolayıHepkebirler diye anılır.Caminin girişinin soltarafında […]

Selçuklu dönemi eserlerinden olan camii Kastamonu Kalesinin eteklerinde yer almaktadır. Atabey Alp Yürük veya Hüsameddin Çoban Bey tarafından 1271 yılında […]

12. Yüzyılda Kastamonunun Fetihi sırasında şehit olan Selçuklu Komutanı Aşıklı Sultan, aynı ismi taşıyan türbedeki sanduka içerisinde bulunmakta ve bütünlüğü […]

Yılanlı Külliyesi’nin kitabesindeki yazıya göre külliye Anadolu Selçuklu Devleti’nin son dönemlerinde 1273 yılında mühendis Küherbaş denetiminde Kayserili Said isimli bir […]

Candaroğlu Adil Bey 1353 yılında yaptırmıştır. Girişin sol tarafında bulunan üç satırlık Selçuklu nesihi ile yazılmış kitabesinde ismi geçen, caminin […]

1/3123
Batı Karadeniz